REGULAMENTUL DE JOC

PRIMA LIGĂ FAIR PLAY

ÎN PARTENERIAT CU C.S. CFR SIMERIA

Regula 1 – Terenul de joc:

(1) Jocurile se vor disputa la baza sportivă a C.S. CFR Simeria situată pe str. Victoriei nr. 20A(terenul I și II) și Simeria Veche (terenul III) și Uroi (terenul IV).

(2) Suprafața de joc este din gazon natural.

(3) Dimensiuni:

Terenul de joc trebuie sa aibă o formă dreptunghiulară.

Lungime:  48m.

Latime: 40m.

(4) Linii de marcare ale terenului de joc:

Terenul de joc trebuie să fie marcat cu linii vizibile.

Liniile fac parte integrantă din spațiul pe care-l delimitează.

Liniile de demarcație mai lungi se numesc linii de margine, iar cele mai scurte se numesc linii de poartă.

Terenul de joc va fi impărțit în două jumătăți egale prin linia mediană.

Punctul de la centrul terenului va fi marcat la mijlocul liniei mediane.

Între linia de margine, linia de poartă și gardul împrejmuitor sau mantinele, bănci de rezervă, balon, etc, trebuie să fie o distanță minima de 1 m.

(5) Suprafața de pedeapsă:

La fiecare capăt al terenului se va delimita o suprafață de pedeapsă cu urmatoarele caracteristici:

 • se vor trasa două linii perpendiculare pe linia de poartă, la o distanță de 5 m de la centrul porții.
 • aceste linii se vor întinde pe terenul de joc pe o distanța de 4 m si vor fi unite prîntr-o linie trasată paralel cu linia de poartă si vor forma careul mic, parte din suprafața de pedeapsă.
 • se vor trasa două linii perpendiculare pe linia de poartă, la o distanță de 9 m de la centrul porții.
 • aceste linii se vor intinde pe terenul de joc pe o distanță de 8 m si vor fi unite prîntr-o linie trasată paralel cu linia de poartă si vor forma careul mare, parte din suprafața de pedeapsă.

(6) Punctul de pedeapsă:

În preajma fiecarei suprafețe de pedeapsă va fi marcat vizibil un punct situat pe o linie imaginară perpendiculară pe linia de poartă, la 9 m din mijlocul liniei de poartă.

Acesta este punctul de pedeapsă.

(7) Zona de off-side(jucător în afara jocului):

Se va trasa o linie paralelă cu linia de poartă la o distanță de 12 metri de aceasta care să unească liniile de margine. Aceasta va fi zona de off-side. Orice jucător din echipa adversă care este surprins în această zonă, și se află între ultimul apărător și lînia de poartă și căruia îi este adresată mîngea va fi semnalizat de către arbitru ca fiind în off-side. Se acordă lovitură liberă indirectă echipei adverse.

(8) Zona de înlocuire:

Zona de înlocuire se află lângă linia de margine, în fața băncilor de rezervă, pe la linia de mijloc. Jucătorii trebuie să efectueze înlocuirea pe la mijlocul terenului.

(9) Porțile:

Porțile trebuie ridicate la mijlocul liniei de poartă.

Porțile se constituie din doi stâlpi verticali care sunt legate de o bară transversală paralelă cu linia de poartă.

Distanța interioară dintre cei doi stâlpi va fi de 5 m, partea inferioară a barei transversale se va afla la o înălțime de 2 m de linia porții.

Plasele de la porți sunt obligatorii și vor fi prinse astfel încât să nu jeneze portarul. În scopul prevenirii accidentelor, porțile trebuie bine fixate.

Regula 2 – Mingea de joc

(1) Mingea:

 • va fi de formă sferică.
 • materialul poate fi confecționat din piele sau din alt material omologat.
 • va avea o circumferință cuprinsă între limitele admise 68-70 cm ( numarul 5 )
 • greutatea la începutul jocului min. 410 gr. – max. 450 gr.
 • va avea o presiune între 0.6 – 1.1 atmosfere (600-1100 g/cm2)

Mențiuni:

Dacă mingea se sparge sau se deteriorează în timpul desfășurării jocului:

 • jocul va fi oprit.
 • jocul se va relua, cu o altă minge, printr-o minge de arbitru de pe locul în care se afla prima minge în momentul în care s-a deteriorat, cu excepția prevederilor la Regula 7.
 • dacă ea se sparge sau devine neregulamentară după executarea unei lovituri de pedeapsă dar înainte de a fi atinsă de un jucător sau să atingă una din barele porții, lovitura se va repeta. Dacă mingea se sparge sau se deteriorează atunci când nu este în joc, înainte de executarea unei lovituri de începere, a aruncării de la poartă, a loviturii de la colț, a unei lovituri libere, a loviturii de pedeapsă sau a aruncării de la margine:
 • jocul se va relua în mod corespunzător cu o noua minge

Pe parcursul jocului mingea poate fi schimbată doar cu acordul arbitrului.

Se va juca în mod obligatoriu cu mingea pusă la dispoziție de organizator.

Regula 3 – Numărul jucătorilor

Jucători:

– jocurile se vor desfașura între 2 echipe compuse dîn cel mult 7 jucători, dîntre care unul este portar. – un joc nu poate începe sau continua dacă una dintre echipe are mai puțin de 5 jucători pe teren.

-lotul unei echipei poate cuprinde 10 jucători din care, maxim 10 pot fi trecuți pe raportul de joc, înainte de începerea unei partide.

– numărul de înlocuiri este nelimitat și se poate efectua numai pe la centru terenului și numai după semnul de încuviințare din partea arbitrului.

– un jucător înlocuit poate participa din nou la joc.

– înlocuirea jucătorilor poate fi efectuată doar cu acordul arbitrului si numai atunci când jocul este oprit.

– portarul unei echipe poate fi înlocuit cu un jucător de rezervă sau cu un alt jucator, doar cu acordul arbitrului și numai atunci când jocul este oprit.

Procedura de înlocuire:

– arbitrul va fi informat în prealabil de fiecare înlocuire avută în vedere.

– jucătorul înlocuit trebuie să părăsească terenul.

– jucătorul de rezervă poate intra pe terenul de joc de-abia după ieșirea jucătorului pe care trebuie să-l înlocuiască și după ce a primit acordul arbitrului.

– procedura de înlocuire este efectuată din momentul în care jucătorul de rezervă pătrunde pe terenul de joc.

– jucătorii de rezervă se află sub autoritatea arbitrului indiferent dacă participă sau nu la joc. Sancțiuni:

 1. a) în cazul în care un jucător de rezevă intră pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului:

– jocul va fi oprit.

– jucătorul trebuie sancționat cu cartonaș galben și trebuie să părăsească terenul de joc.

– jocul se va relua cu o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse de pe locul unde a fost mingea în momentul opririi jocului, cu excepția prevederilor de la regula 7.

 1. b) în cazul în care jucătorul de rezervă pătrunde pe terenul de joc înainte ca jucătorul pe care îl înlocuiește să fi părăsit suprafața de joc:

– jocul va fi oprit.

– jucătorul de rezervă trebuie sancționat cu cartonaș galben.

– jocul se continuă cu lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse de pe locul în care se afla mingea în momentul opririi jocului, cu exceptia prevederilor de la regula 7.

 1. c) dacă jucătorul de rezervă pătrunde pe terenul de joc în afara zonei de înlocuire sau dacă jucătorul înlocuit părăsește terenul în afara acestei zone (cu excepția cazurilor de accidentare):

– jocul va fi oprit.

– jucătorul trebuie sancționat cu cartonaș galben;

– jocul trebuie reluat cu o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse din locul în care se afla migea în momentul întreruperii jocului, cu exceptia prevederilor regulei 7.

Regula 4 – Echipamentul jucatorilor

Tricourile cel puțin(dacă nu și sorturile) vor fi furnizate de catre organizator.

Siguranța:

Echipamentul sau ținuta jucătorilor nu trebuie în nici un caz sa prezinte vreun pericol pentru ei însăși sau pentru ceilalti jucători. Această masură se aplică și bijuteriilor de orice fel.

Echipament de bază:

 • tricou.
 • șort (dacă jucătorul poartă sub șort chiloti termici, acesta trebuie să fie de aceeași culoare cu șortul).
 • ghete cu sau fără crampoane (nu sunt permise crampoanele metalice).
 1. a) Tricou:
 • pe spatele tricourilor se aplică vizibil o numerotare de la 1 la 10.
 1. c) Portarul:
 • poate purta și pantaloni lungi.
 • tricoul trebuie să fie diferit ca și culoare de cel al coechipierilor si al adversarilor, respectiv de cele ale arbitrilor.

Sancțiuni:

În cazul încălcării acestei reguli, jucătorul trebuie să părăsească terenul de joc pentru a-și pune echipamentul în ordine .

Poate reveni doar dacă jocul este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul jucătorului corespunde regulamentului de joc.

Regula 5 – Arbitrul și Monitorul de Joc

Pentru conducerea fiecărei partide va fi delegat un singur arbitru central și un monitor de joc care va veghea la aplicarea regulilor de joc și a căror autoritate si exercițiu al drepturilor vor începe de îndată ce ei au intrat pe terenul de joc si vor dura până în momentul în care vor părăsi terenul.

Drepturi si obligații:

 • veghează la aplicarea regulilor de joc.
 • arbitrul are obligatia de a verifica ca echipele să nu folosească jucatori fără viză medicală sau declarație pe propria răspundere sau declarația părintelui/tutorelui acolo unde este cazul.
 • arbitrul verifică dacă pe foaia de arbitraj sunt menționați jucători care nu au dreptul de a participa; • are dreptul de a opri jocul pentru orice încălcare a regulamentului, de a suspenda sau de a întrerupe definitiv partida în cazul unor evenimente neprevăzute sau neașteptate.
 • ia atitudine împotriva jucătorului care are o comportare nesportivă, îl va avertiza, iar în cazul greșelilor grave va dispune eliminarea acestuia.
 • va trimite în afara terenului de joc acele persoane care au pătruns pe teren fără încuviințarea sa.
 • va trimite în afara bazei sportive orice persoană/jucător/spectator care are un comportament care periclitează buna desfașurare a competiției.
 • va opri partida, dacă consideră că un jucător a fost grav accidentat și va dispune transportarea lui în afara terenului de joc.
 • va lăsa jocul sa continue în cazul în care consideră că jucătorul a suferit doar o accidentare ușoară. • va hotarî dacă mingea adusă pentru joc corespunde cerințelor de la Regula 2.

Deciziile arbitrului referitoare la partidă sunt inatacabile și definitive.

Arbitrul iși poate schimba o decizie, ca urmare a unei consultări cu Monitorul de Joc delegat pentru jocul respectiv, sau dacă își dă seama că aceasta este eronată, cu condiția ca jocul sa nu fie reluat sau să se fi terminat.

Arbitrul:

 • veghează ca timpul de joc prevăzut în regulament să fie respectat.
 • verifică durata eliminărilor.
 • indica prin semnalizare sonora, sfârșitul reprizelor și a partidei.
 • consemnează numele / numărul marcatorilor.
 • notează și verifică pe foaia de arbitraj numele, numărul de pe tricou al jucătorului atenționat cu cartonaș galben sau roșu, precum și minutul.
 • la sfârșitul partidei arbitrul consemnează pe foaia de arbitraj motivul eliminărilor dictate.
 • verifică dacă înlocuirea a fost facută regulamentar.

Monitorul de Joc:

 • monitorizează și consemnează pe fișa de monitorizare evoluția sportivilor de la ambele echipe.
 • monitorizarea sportivilor se face aleatoriu dar până la sfârșitul competiției toți sportivii vor fi monitorizați și vor primi în format electronic/tipizat fișa de monitorizare cu data specificată și meciul în care a fost monitorizat.
 • fișa de monitorizare va cuprinde date despre atitudinea și performanța sportivului, fișa care ii va putea servi pentru comparație dacă el va participa la mai mult de un campionat, astfel fiecare jucător/sportiv își va putea vedea și îmbunătăți progresul personal.
 • poate avea un cuvânt de spus în consultarea arbitrului privind corectitudinea și claritatea deciziilor acestuia, în final decizia luând-o tot arbitrul.

Regula 6 – Durata jocului

Durata jocului va fi de 2 reprize de 35 de minute fiecare cu o pauza de maxim 10 minute între ele, cu următoarele mențiuni:

– arbitrul este obligat să adauge la fiecare repriză timpul pierdut cu înlocuirile de jucători, accidentări, recuperarea mingii de joc sau pentru orice alte cauze.

– durata fiecărei reprize va fi prelungită pentru a permite executarea sau reexecutarea unei lovituri de pedeapsă (9 metri).

– fiecare echipă poate beneficia de un time-out (pauză) când consideră de cuviînta de 1 minut pentru fiecare repriză; Time-out-urile nu se pot reporta de la o repriză la alta.

Un joc oprit definitiv de arbitru pentru cazuri de forță majoră (teren impractibabil, condiții atmosferice deosebite, tunete, fulgere, grindina sau altele) care nu poate continua în aceeași zi în maxim 60 de minute de la întrerupere, se va amâna și se va juca la altă dată, conform deciziei organizatorilor.

Jocul amânat în astfel de condiții, se va rejuca din minutul și de la scorul de pe teren, din momentul întreruperii.

Regula 7 – Lovitura de începere și reluarea jocului

(1) Măsuri preliminare:

Înaintea începerii partidei, alegerea terenurilor și a loviturii de începere va fi trasă la sorți cu ajutorul unei monede.

Echipa favorizată de sorți va avea dreptul să aleagă terenul.

Echipei adverse ii va aparține lovitura de începere.

Repriza secundă este începută de echipa care în prima repriză a ales terenul.

(2) Lovitura de începere:

Lovitura de începere este un mod de a pune migea în joc:

 • la începutul jocului.
 • dupa gol.
 • în momentul începerii reprizei secunde.

Aplicare:

 • fiecare jucător trebuie să se afle în propria jumătate de teren.
 • jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 5 m față de minge.
 • mingea se află pe punctul de la centrul terenului de joc.
 • arbitrul va da semnalul pentru executarea loviturii.
 • mingea intră în joc dacă a fost lovită și s-a mișcat înainte.
 • după înscrierea unui gol, echipa care l-a primit va repune mingea în joc printr-o lovitură de începere.

Sancțiuni:

În orice alte cazuri de încălcare a regulamentului lovitura de începere va fi repetată.

(3) Mingea de arbitru:

Dacă jocul este întrerupt pentru o greșeală neprevăzută de regulament și dacă nu s-au comis alte greșeli, jocul va fi reluat printr-o minge de arbitru din locul în care se afla mingea în momentul întreruperii jocului.

Aplicare:

 • Arbitrul repune mingea în joc prin minge de arbitru. Ea va fi efectuată în locul în care se afla mingea în momentul întreruperii jocului.
 • Mingea ajunge în joc doar dacă atinge pământul.

Sancțiuni:

Mingea de arbitru se repetă în cazul în care:

 • unul dintre jucatori atinge mingea înainte ca aceasta să fi atins pământul.
 • dupa ce atinge pământul, mingea părăsește terenul de joc fără sa fie jucată de cineva.

Excepții:

Mingea de arbitru care se acordă în înteriorul suprafeței de pedeapsă, se va executa de pe linia suprafeței de pedeapsă paralelă cu linia de poartă, din punctul cel mai apropiat de locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului.

Lovitura liberă acordată echipei în aparare din propria suprafața de pedeapsă poate fi executată din orice punct al acestei suprafețe.

Lovitura liberă indirectă acordată echipei în atac, în suprafața de pedeapsa a adversarului, va fi executată de pe linia suprafeței de pedeapsă, paralelă cu linia de poarta, din punctul cel mai apropiat de locul în care a fost comisă greșeala.

Regula 8 – Mingea în joc și în afara din joc

Mingea este afară din joc:

 • atunci când depășește terenul de joc, fie pe pămțnt, fie în aer.
 • atunci când partida a fost oprită de către arbitru.

Mingea este în joc în orice alt moment, inclusiv în următoarele cazuri:

 • dacă a revenit în terenul de joc după ce a atins un stâlp al porții sau o bară transversală a porții.
 • dacă a revenit în terenul de joc dupa ce l-a atins pe arbitrul aflat în înteriorul terenului de joc.

Regula 9 – Golul

Trebuie acordat gol:

 • cand mingea, fie pe pământ, fie în aer, a depășit în întregime linia de poartă între stâlpi și pe sub bara transversală ale portii fără ca înainte sa se fi comis vreo greșeală.

Învingatorul partidei:

 • echipa care a înscris cel mai mare număr de goluri va caștiga partida.

Dacă nu s-a înscris nici un gol sau dacă echipele au reușit să înscrie un număr egal de goluri jocul va fi declarat egal.

Regula 10 – Abateri și comportament nesportiv

Abaterile si comportările nesportive trebuie sancționate după cum urmează:

Lovitură liberă directă: se acordă o lovitură liberă directă jucătorului care dupa părerea arbitrului comite din neglijență, imprudență sau cu o forță excesivă una din urmatoarele greseli:

 • lovește sau încearcă să lovească un adversar.
 • pune piedică unui adversar.
 • lovește sau încearcă să lovească cu piciorul un adversar.
 • sare asupra unui adversar.
 • atacă un adversar.
 • impinge un adversar.
 • atacă prin alunecare un adversar atingând prima dată adversarul; sau comite urmatoarele greșeli:
 • ține un adversar.
 • scuipă un adversar.
 • joacă mingea în mod voit cu mana ( cu excepția portarului în suprafața sa de pedeapsă).

Lovitura liberă directă se va executa de pe locul unde s-a comis greseala (cu excepțiile de la Regula 7 ).

Lovitura liberă îndirectă:

– se acordă o lovitură liberă indirectă dacă un jucător comite următoarele greșeli:

 • joacă de o manieră periculoasă ( neexistând contact ).
 • întârzie portarul să repună mingea în joc.
 • comite o altă greșeală neprevazută în regula 10 în urma căreia arbitrul întrerupe jocul pentru ca să avertizeze sau să elimine un jucator.

– se acordă o lovitură liberă indirectă dacă portarul comite una din următoarele greșeli:

 • nu repune mingea în joc în mai puțin de 6 secunde.
 • atinge mingea cu mâna care a fost trimisă intenționat cu piciorul de un coechipier.
 • atinge mingea cu mâna care i-a fost trimisă din: lovitura de la margine, lovitură liberă directă sau indirectă, lovitură de începere, lovitură de la colț, minge de arbitru, de către un coechipier.

Lovitura liberă indirectă se va executa de pe locul unde s-a comis greșeala (cu excepțiile de la reg. 7)

Lovitura de pedeapsă:

 • de la 9 m:

– se acordă o lovitură de pedeaspă de la 9 m atunci când un jucător comite în propria suprafață de pedeapsă una din greșelile pentru care se acordă o lovitură liberă directă, indiferent de locul în care se afla mingea în acel moment, cu condiția să fie în joc.

Sancțiuni disciplinare:

Cartonașul galben este folosit pentru a arăta faptul că un jucător, jucător de rezervă, jucător înlocuit, oficial este avertizat.

Cartonașul rosu este folosit pentru a arăta faptul că un jucător, jucător de rezervă, jucător înlocuit, oficial este eliminat.

Nu poate fi arătat cartonașul galben sau roșu decât unui jucător, unui jucător de rezervă, unui jucător înlocuit, sau unui oficial și numai din momentul când arbitrul a intrat pe terenul de joc și până când l-a păraăsit după fluierul de final al jocului.

Un jucător, jucător de rezervă, jucător înlocuit, sau oficial care a fost eliminat, trebuie să părăsească incinta terenului de joc, precum și banca tehnică.

Echipa a cărei jucător a primit cartonaș roșu va juca în inferioritate numerică timp de 10 min după care va putea întregi echipa cu un jucător de pe bancă.

Echipa a carui jucator de rezervă sau oficial (ocupant al băncii tehnice) a primit cartonaș roșu va trebui să părăsească incinta terenului de joc.

Echipa care în timpul aceluiași joc a primit un al 2-lea sau al 3-lea cartonaș roșu nu mai poate reîntregi echipa, va juca cu 1 sau 2 jucători mai puțin până la finalul jocului.

Greșeli care se sancționează cu cartonaș galben: un jucător, jucător de rezervă, oficial care comite una din următoarele greșeli va fi sancționat cu cartonaș galben:

 • se face vinovat de comportare nesportivă.
 • iși manifestă dezaprobarea prin gesturi sau vorbe.
 • încalcă cu persistență regulile de joc.
 • întârzie reluarea jocului.
 • nu respectă distanța prevazută de regulament la executarea unei repuneri de la margine, lovituri de la colț sau a unei lovituri libere.
 • intră sau reintră pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului.
 • părăsește suprafața de joc fără permisiunea arbitrului (cu excepția jucătorilor accidentați).

Greșeli care se sancționează cu cartonaș roșu: un jucător, jucător de rezervă, oficial care comite una din următoarele greșeli va fi sancționat cu cartonaș roșu:

 • se face vinovat de fault grosolan.
 • se face vinovat de comportare violentă.
 • scuipă un adversar sau orice altă persoană.
 • folosește vorbe sau face gesturi jignitoare, injurioase, și / sau grosolane.
 • joacă mingea în mod voit cu mâna împiedicând echipa adversă să marcheze gol.
 • în postura de ultimul om al echipei sale (aici se include și portarul), oprește un adversar care se deplasează către poarta adversă având o situație clară de a marca (de ex., poarta goală) printr-o greșeală care se sancționează cu o lovitură liberă sau cu o lovitură de pedeapsă (9 m).
 • primește al 2-lea avertisment în timpul aceluiasi joc.

Regula 11 – Lovitura liberă

Există două tipuri de lovitură liberă:

 • lovitură liberă indirectă.
 • lovitură liberă directă.

Pentru executarea unei lovituri libere mingea trebuie să fie oprită în momentul executării loviturii, iar executantul nu trebuie să atingă mingea a doua oară înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător.

Mingea intră în joc imediat ce a fost lovită și se deplasează, cu urmatoarele excepții :

 • când se execută o lovitură liberă din suprafața de pedeapsă a echipei în apărarea, mingea intră în joc când a părăsit în întregime suprafața de pedeapsă.
 • când se execută o lovitură de la poartă, mingea intra în joc în momentul când a părăsit suprafața de pedeapsă.

Lovitură liberă indirectă:

Nu se poate înscrie gol decât doar dacă mingea, înainte de a intra în poartă, a fost atinsă sau jucată de un alt jucător decât cel care a executat lovitura.

Lovitură liberă directă:

Dacă mingea este trimisă direct în poarta adversă, golul este valabil.

Locul executarii loviturii libere:

Mingea trebuie să se afle pe locul unde s-a comis greșeala.

Jucătorii echipei adverse trebuie să păstreze față de minge o distanță de cel puțin 6 m.

Mingea intră în joc doar dacă a fost atinsă și ca urmare a acesteia s-a mișcat.

Sancțiuni:

 1. a) dacă jucătorul echipei adverse se afla mai aproape de 6 m lovitura liberă trebuie repetată.
 2. b) dacă jucătorul care execută lovitura atinge încă o data mingea, fără ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucator, jocul trebuie reluat cu o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse din locul unde jucătorul a atins mingea a doua oară, ținându-se cont de excepțiile de la Regula 7.

Regula 12 – Lovitura de pedeapsă de la 9 metri

Se acordă lovitură de pedeapsă în favoarea echipei adverse în cazul în care unul dintre jucătorii unei echipe comite în propria suprafață de pedeapsă o greșeală care se sancționează cu o lovitură liberă directă.

Din lovitura de pedeapsă se poate marca gol direct.

Lovitura de pedeapsă trebuie executată chiar dacă după momentul acordării ei, timpul de joc a expirat (jocul va fi prelungit pentru a permite executarea sau reexecutarea loviturii de pedeapsă).

 • mingea trebuie așezată pe punctul de pedeapsă.
 • executantul loviturii trebuie să fie bine identificat.
 • portarul trebuie să stea pe propria linie de poartă și nu se poate mișca în direcția înainte până în momentul executării loviturii (el se poate mișca, dar numai pe linia de poartă, fără a avansa).
 • toti ceilalți jucători trebuie să se afle în interiorul terenului de joc, în afara suprafeței de pedeapsă, în spatele punctului de pedeapsă, la cel putîn 6 m de minge si de jucătorul executant.
 • executantul loviturii trebuie să trimită mingea înainte direct către poartă.
 • să nu joace mingea din nou până când aceasta nu a fost atinsă sau jucată de către un alt jucător.
 • mingea intra în joc doar după ce a fost atinsă și ca urmare a acesteia s-a mișcat.

Sancțiuni:

 1. a) dacă echipa în apărare încalcă regulile:
 • dacă nu s-a înscris gol, lovitura de pedeapsa se va repeta.
 1. b) dacă un jucător al echipei în atac, altul decât cel care a executat-o încalcă regulile:
 • dacă s-a înscris gol, lovitura de pedeapsă se va repeta.
 • dacă nu s-a înscris gol, lovitura de pedeapsă nu se va repeta.
 1. c) dacă jucătorul care executa lovitura de pedeapsă încalcă regulile:
 • se va acorda echipei adverse o lovitura liberă indirectă de pe locul unde s-a comis greșeala, indiferent dacă s-a înscris sau nu gol, tinându-se cont de prevederile generale obligatorii.

Regula 13 – Repunerea mingii în joc de la margine

Aruncarea de la margine este modul de reluare a jocului de la marginea terenului.

Din aruncare de la margine nu se poate înscrie gol direct.

Jocul trebuie reluat cu aruncare de la margine daca mingea, fie pe pământ, fie în aer, părăsește cu toată circumferința sa terenul de joc în dreptul liniei de margine.

 • Aruncarea este executată de echipa adversă celei care a atins ultima dată mingea.
 • Jucătorul care execută aruncarea de la margine va trimite mingea pe terenul de joc cu mâna, din afara terenului de joc sau de pe linie, într-un interval de 6 secunde, din momentul în care intră în posesia mingii.
 • Jucătorii echipei adverse vor păstra o distanta de cel puțin 6 m fata de mînge.
 • Jucătorul care execută aruncarea de la margine va putea sa atingă din nou mingea abia dupa ce aceasta a fost atinsă de un alt jucator.
 • Mingea intră în joc doar dacă a fost trimisă (aruncată) către interiorul terenului de joc și prin aceasta s-a mișcat.

Sancțiuni:

 1. a) dacă jucătorul care execută aruncarea de la margine mai atinge o data mingea, înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucator, jocul va fi reluat printr-o lovitură liberă indirectă de la locul unde a fost atinsă mingea, cu excepțiile prevăzute la Regula 7.
 2. b) dreptul de a executa aruncarea de la margine va reveni adversarului dacă:
 • jucătorul care execută aruncarea de la margine nu o face de la locul stabilit.
 • execută aruncarea de la margine din interiorul terenului de joc.
 • dacă într-un interval de 6 secunde nu repune mingea în joc.

Regula 14 – Aruncarea de la poartă

Aruncarea de la poartă este un mod de reluare a jocului.

Din aut de poartă nu se poate înscrie gol direct.

Portarul are obligația de a repune mingea în joc numai din mână în 6 secunde, de la reprimirea balonului în suprafața de joc, în caz contrar este atenționat și la a 2-a greșeala va fi sancționat cu cartonș galben.

Jocul este reluat prin aruncare de poartă în cazul în care mingea, atât în aer cât și pe pământ cu toată circumferința sa depășește linia de poartă și a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în atac(cu excepția când este gol)

 • portarul stând în înteriorul suprafeței de pedeapsă poate arunca mingea cu mâna în suprafața terenului de joc în orice directie.
 • jucătorii echipei adverse trebuie să stea în afara suprafeței de pedeapsă.
 • portarul nu poate atinge din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost jucată de un alt jucator.
 • mingea ajunge în joc dacă portarul o aruncă în afara suprafeței de pedeapsă.

Sancțiuni:

 1. a) dacă imediat după aruncare mingea nu părăsește suprafața de pedeapsă:
 • aruncarea trebuie repetată
 1. b) dacă portarul atinge din nou mingea după ce aceasta a părăsit suprafața de pedeapsă dar încă nu a fost atinsă de nici un alt jucator:
 • jocul se va relua printr-o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse din locul unde portarul a atins mingea a doua oară.
 1. c) dacă portarul, după ce a pus mingea în joc reține în mână mingea primită de la un coechipier:
 • jocul se va relua printr-o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse ținându-se seama de excepțiile de la Regula 7.

Regula 15 – Lovitura de colț

Lovitura de la colț este un mod de reluare a jocului.

Din lovitura de colț se poate marca gol direct în poarta adversă.

Jucătorul are obligația de a executa lovitura de colț în 6 secunde, de la reprimirea balonului în suprafața de joc, în caz contrar este sancționat cu cartonaș galben.

Se acordă lovitură de colț în cazul în care mingea, după ce a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare, a depașit în întregime linia de poartă (în afara părții acestei linii cuprinsă între stâlpii portii).

 • jucătorii echipei adverse nu vor putea să se apropie la mai puțin de 6 m. de minge.
 • lovitura de colț se execută de un jucător al echipei în atac.
 • mingea este în joc după ce a fost lovită și ca urmare a loviturii s-a mișcat; jucătorul executant nu poate juca mingea a doua oară înainte ca aceasta să fi fost jucată de un alt jucator.

Sancțiuni:

 • dacă jucătorul care execută lovitura joacă mingea a doua oară înainte ca ea să fi fost atinsa sau jucată de un alt jucator, arbitrul va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, executată de pe locul unde s-a comis greșeala, cu exceptia prevederilor de la Regula 7.
 • dacă se comite o oricare altă greseală, lovitura de colț va fi repetată.

 

Pentru orice detalii suplimentare putem fi contactați la adresa de mail [email protected] sau telefonic 0733182798 – Reprezentant Prima Liga Fair Play. Sau prin partenerul nostru [email protected], www.cscfrsimeria.com, 0745394695 – Reprezentant Club Sportiv CFR Simeria.