Politica de confidențialitate

Informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, CLUBUL SPORTIV CFR SIMERIA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: Organizarea jocurilor sportive, în aplicare Legii, a statutelor F.R.F, F.R.A, A.J.F. Hunedoara și A.J.A. Hunedoara.

Nu sunteți obligat(a) să furnizați datele, acestea fiind necesare organizării jocurilor sportive, în aplicarea în aplicarea Legii nr. 84/1995 reactualizată – Legea învățământului, Legea nr. 69/2000 – Legea educației fizice și sportului. Refuzul dvs. determină imposibilitatea desfășurării activităților la nivel de club.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul CLUBULUI SPORTIV CFR SIMERIA (Simeria, Str. Victoriei, nr. 20A, jud. Hunedoara) – departamentul Secretariat. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a  solicita lămuriri legale. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt folosite în alte scopuri sau în mod abuziv, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.