La data de 28 mai 1909, a luat fiinţă „Asociaţia sportivă PVSE”

Piski Vasutas Sport Egylet sau Asociaţia Sportivă Feroviară din Simeria

Începutul a fost anevoios, deoarece asociaţiei îi lipsea baza materială; în plus, unii dintre localnici, chiar dintre oficialităţi, nu vedeau cu ochi buni acest demers. Predomina concepţia că jocul tinerilor cu balonul rotund era ceva neobişnuit şi ruşinos pentru acele timpuri. S-a primit, totuşi, ajutor de la conducerea unităţilor comerciale, documentele vremii menţionându-i pe: inginerul Mesko Ianos-şeful Atelierelor MAV, inginerul Szeitz Sandor – şeful Depoului de locomotive, pe Balazs Arpad şi pe conducătorii firmelor de cale ferată.

Un articol datând din 15 august 1909 relatează că în ziua de duminică, 12 august acelaşi an, la Deva a avut loc meciul amical de fotbal între echipele DAK şi PVSE, cu care ocazie simerienii au aliniat următoarea formaţie: Pereny, Palatka, Telicsek, Horvath, Schett, Toth, Schobel, Bátsker, Rublitzky, Fried şi Kánya, iar formaţia deveană avea în componenţă pe Csek, Păcurar, Péter, Grünvald, Hobay, Lengyel, Müllner, Kroll, Kozma, Zudor şi Hoszu (ziarul „Hunyadvármegye”, nr.33/15 august 1909).